SU HAYATTIR..! HAYAT'A BİR ELDE SEN UZAT...

SU HAYATTIR..! HAYAT'A BİR ELDE SEN UZAT...

SU HAYATTIR..! HAYAT'A BİR ELDE SEN UZAT...

AFRİKA'DA TEMİZ İÇME SUYU KAYNAKLARINI ÇOĞALTMAK İÇİN NELER YAPMALI?

Afrika, susuzluk konusunda sıkıntı yaşayan kıtaların başında geliyor. Yoksulluk ve gelir dağılımındaki eşitsizlikle anılan kıtada yoksulluğun yaygınlaşmasında siyasi istikrarsızlık, etnik çatışmalar, iklim değişikliği ve insan eliyle yapılan hataların payı ne kadar büyük olsa da bunların altında yatan asıl sebebin temiz suya erişim problemi olduğu vurgulanıyor.

Afrika’da yaklaşık bir milyar insan sağlıklı ve temiz suya erişemiyor. Bu ise dünyada sekiz kişiden birinin suya erişememesi anlamına geliyor. Gerçekte Afrika kıtası doğal güzellikleri, yer altı kaynakları, büyük gölleri, geniş nehirleri ile su kaynakları açısından zengin bir kıta fakat siyasi, ekonomik, çevresel ve bölgesel problemler sebebiyle kaynaklara, özellikle de su kaynaklarına erişim pek mümkün olamıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre;

- Dünya nüfusunun %85’i gezegenin yarısının en kuru olduğu yerde yaşıyor.

- Dünyada her saat başı 200 çocuk kirli su nedeniyle hayatını kaybediyor.

- Her yıl 3,41 milyon kişi temiz su, sanitasyon ve hijyene bağlı sebeplerle hayatını kaybediyor.

- 783 milyon kişi temiz suya, 2,5 milyar kişi de yeterli sanitasyona ulaşamıyor.

- Yılda 6 ila 8 milyon kişi suya bağlı hastalıklar veya afetler sonucu hayatını kaybediyor.

- Dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşıyor, bu oran her geçen gün artmaya devam ediyor.

- Nüfusun artmasıyla 2030 yılında gıda talebinin %50 oranında, enerji ihtiyacının ise %60 oranında artması bekleniyor. Bütün bu tahminlerin tarım faaliyetlerinin hızlanmasına ve su için yaşanan gerilimin artmasına sebep olacağı öngörülüyor.

- Afrika’da insanların %66’sı kurak veya yarı kurak yerlerde susuzluk problemi yaşıyor.